Het wat en hoe over de stillegging

Hoe zit het precies met de handhaving-situatie?
Ergens in mei is er een handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend. De gemeente is verplicht dit op te volgen. Zo is er kort daarop een ambtenaar op de boerderij langs geweest. Hij constateerde dat er een groentetuin was met groenten bestemd voor mensen. Achteraf heeft hij nog 2x vragen gesteld aan De Groene Griffioen. Deze heeft Boy zo goed en compleet mogelijk proberen te beantwoorden, deze vragen gingen over hoe de vrijwilligers op het land werken en worden uitbetaald. Op 22 juni kreeg Boy een telefoontje van deze handhaver, dat ze hebben besloten dat de boerderij in overtreding is en dat ze daarom de activiteiten met betrekking tot groente telen stil moeten leggen. PER DIRECT. Op laste van een dwangsom van 10K per constatering. 


Daarom vragen we het volgende aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens de maatschap De Groene Griffioen en de Stichting Vers aan de Vecht vragen wij uw aandacht voor het volgende. Vorige week (22 juni) is er mondeling een besluit tot handhaving gecommuniceerd naar de maatschap Groene Griffioen, met als gevolg een onmiddellijke stillegging van de activiteiten op de groentepluktuin aan de Lange Muiderweg. Deze groentetuin wordt momenteel door de Groene Griffioen samen met de stichting geëxploiteerd. Dit besluit heeft tot veel commotie en zorgen geleid onder onze deelnemers en inwoners van Weesp en omstreken, en plaatst ons gezamenlijk voor een dilemma waar wij u graag nader van op de hoogte brengen.

Tijdens een gesprek met hoofd juriste van de afdeling handhaving Amsterdam, einde dag 29 juni, blijkt dat het mondelinge bericht van de betreffende handhaver op 22 juni (en 23 juni tijdens zijn bezoek op de boerderij) onterecht was en dat de handhaver slechts het verzoek tot handhaving had mogen aankondigen. Deze handhaver heeft de onmiddellijke stillegging op 24 juni nog per email bevestigd.

De betreffende handhaver heeft dus op 22 en 23 juni een mondelinge last opgelegd, waardoor team Groene Griffioen en het team Vers aan de Vecht op stel en sprong alle activiteiten hebben stilgelegd. Uiteraard hebben wij de prangende vraag gesteld: Hoe zit dit? Wanneer krijgen we een schriftelijke bevestiging van deze stillegging?

Betreffende handhaver kon ons geen uitsluitsel geven, die brief zou vrijdag de 25e kunnen komen maar ook maandag de 28e. In de conceptbesluit-brief die De Groene Griffioen einde dag op 25 juni ontving, was het niet geheel duidelijk en zijn er een aantal vragen naar afdeling handhaving heen en weer gegaan.

Na een bevestiging per email (avond 29 juni), van betreffende juriste, blijkt dat we tot een definitieve zienswijze, wel activiteiten kunnen blijven ontplooien op de groente pluktuin. Door zoveel onduidelijkheid en de dreiging van grote dwangsommen, starten we pas vandaag 30 juni voorzichtig met het redden van groente.

Wat vragen wij nu aan de gemeenteraad?
In het kort vragen wij nu de raad om het college B&W te vragen om de omgevingsvergunning versneld toe te kennen.
(uiteindelijk is besloten om de kwestie niet voor te leggen in de gemeenteraad van 1 juli)


Artikel in Weespernieuws op 24 juni
D
e actiegroep LMW heeft voor of op 22 juni het Weespernieuws benaderd en uitgelegd welke klachten zij hebben. De redactie van Weespernieuws heeft de GG en VadV om een weerwoord gevraagd. Dit artikel is online gepubliceerd op 24 juni, onder Weespernieuws Extra.

Hoe zit het met de vergunning?
Uiteraard hebben we dit begin dit jaar uitgezocht, nagevraagd. Bleek dat het verstandig was een omgevingsvergunning aan te vragen. Het bestemmingsplan dat op dit stuk grond van de boerderij zit, heet Agrarisch met Waarden gekoppeld aan een veehouderij. Google maar. Uiteindelijk vind je de zin:
“30 procent van je grasland mag je gebruiken voor teelt van voedergewas”

Hier hebben we best wat discussies over gehad, want, er staat niet: ‘dus het is ok als je groenten teelt voor mensen’. De formuleringen en zinnen in zo’n bestemmingsplan zijn een studie op zich, gelukkig zijn er juristen onder onze plukkers-groep die verstand van zaken hebben. We wisten dat ons plan niet 100% overeenkomstig was, maar namen in goed overleg het risico. Tevens heeft Sanne gesproken met een ambtenaar van ZuidOost, die ons nog aanmoedigde om te starten. Deze ambtenaar heeft met meerdere juristen en planologen binnen de gemeente Amsterdam gesproken over onze aanvraag.

De Groene Griffioen en Vers aan de Vecht hebben in maart gezamenlijk besloten: we gaan door en zorgen voor de juiste vergunning-aanvraag om op die manier ook een officieel OK van de gemeente Weesp/Amsterdam te krijgen. 

Na vele verzoeken om een lastig aantal documenten (Waternet, Milieu-dienst, SKAL, Archeologie, etc) kreeg Boy half juni de vraag van de vergunning-ambtenaar of hij nog 1 formulier met het juist aangepaste vinkje wilde aanpassen. Op 22 juni in de avond heeft Boy dat ook aangepast en zoals gevraagd teruggestuurd.

Wat kunnen we nu doen dan, de tuin is al sinds 23 juni niet verzorgd? 
Voorop staat dat het voor iedere plukker, de tuinders, Boy&Wendela en het bestuur van Stichting Vers aan de Vecht vreselijk pijn doet dat er nu zeven dagen lang niets kon gebeuren en er voedsel verspild wordt.
Na de bevestiging per email (avond 29 juni), van betreffende juriste, blijkt dat we tot een definitieve zienswijze, activiteiten kunnen blijven ontplooien op de groente pluktuin. Maar door de onduidelijkheid, tegenstrijdige berichten en de dreiging van grote dwangsommen, starten we per 30 juni voorzichtig met het redden van groente.

We hebben veel Whatsapp discussies en online vergaderingen hierover deze dagen.

Het ligt juridisch best ingewikkeld, daarom heeft Boy via rechtsbijstand een advocaat ingeschakeld. We zijn nu bezig met een zienswijze.

* Petitie
‘Red de oogst van Vers aan de Vecht en zorg voor betere regelgeving voor duurzame voedselinitiatieven’: hoe meer Weespers (of directe omgeving) dit ondertekenen, hoe sterker we staan (spread the word!). Deze petitie was al gestart, nadat de bevestiging van de juriste binnenkwam. We zijn erg blij met de steun en zullen de handtekeningen aan de gemeenteraadsleden aanbieden.


Komende periode overleggen we over mogelijke scenarios. We houden de plukkers op de hoogte.

Bedankt voor je steun! Wil je iets delen, heb je een suggestie of een prangende vraag?
Stuur een bericht naar info@versaandevecht.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: